עמדה לחיטוי ידיים COVID19

מגפת COVID 19 יצרה צורך מיידי באמצעי חיטוי המוניים. זמן התגובה הקצר שלנו איפשר לנו להיות מהספקים הראשונים אשר פיתחו מוצר חדש וסיפקו עמדת חיטויי ידיים ניידת וללא מגע, המתאימה למקומות ציבוריים, משרדי ממשל, קניונים וכו'.

לפרטים נוספים מוזמנים ליצור איתנו קשר.

Pindaloo - stay in the loop

תהליך העבודה שלנו בפרויקט הזה

אפיון

סיעור מוחות

התקיימו דיונים על הרעיון, הצורך והפתרון. נבחנו דרכים שונות לבניית המעמד, נוצרו מספר סקיצות לבחינה.

קונספט ראשוני

בוצע תכן ראשוני למוצר שבו הודגמו פתרונות טכנולוגים לבעיות שעלו בסיעור מוחות. נבחנו חומרים וטכנולוגיות ייצור שונות לחלקי המוצר. הוגדרו דרישות ותנאי העבודה של המתקן.

תכן פרטני

בשיתוף עם מעצב מוצר נבחר העיצוב המתאים, נקבעה הגאומטריה המתאימה לחלקים, תכן ושרטוטים לכל החלקים, תכנון הרכבת המוצר והכנת שרטוטי ייצור.

אב טיפוס

ניבנו אבות טיפוס בטכנולוגיית ייצור של חיתוך לייזר והרכבה בברגים.

בדיקות ושינויים

בוצעו בדיקות פונקציונליות של אבות הטיפוס. בוצעו שינויים בשיטת חיבור הדיספנסר אל המתקן.

תכנון לייצור

מתקנים

תיק מוצר

הקפאת תצורה וסגירת מודלים תלת ממדיים, הכנת שרטוטי ייצור, סגירת מפרטי חומרי הגלם והוראות הרכבה.

תכנון הייצור

תכנון קו הייצור, הוראות הרכבה ואריזה, עבודה מול ספקי חלקים, לוגיסטיקה.

מערך האיכות

כתיבת נהלי איכות והטמעת הנהלים בקו הייצור. אישור ספקים, ביקורת איכות לחומרי הגלם, בדיקה בתהליך ובדיקה לתוצר הגמור.

ייצור

הקמת קו הייצור, כוח אדם, ניהול הייצור וייצור בפועל של המוצר בסדרות קטנות וייצור סדרתי הכולל הרכבה, אריזה, לוגיסטיקה, ניהול המלאי ואספקה ישירות למפיץ.

שרשרת אספקה

מציאת יצרנים וספקים של חומרי הגלם, בניית תהליך אספקה רציף עלפי תוכנית העבודה, וניהול מערך הלוגיסטיקה של כל התהליך.

סיכום פרויקט

סיעור מוחות

במסגרת תהליך אפיון מוצר התקיימו דיונים על הרעיון, הצורך והפתרון. נבחנו דרכים שונות לבניית המעמד, נוצרו מספר סקיצות לבחינה.

קונספט ראשוני

כחלק מהנדסת המוצר בוצע תכן הנדסי ראשוני למוצר שבו הודגמו פתרונות טכנולוגים לבעיות שעלו בסיעור מוחות. נבחנו חומרים וטכנולוגיות ייצור שונות לחלקי המוצר. הוגדרו דרישות ותנאי העבודה של המתקן.

תכן הנדסי

בשיתוף עם מעצב מוצר נבחר העיצוב המתאים, נקבעה הגאומטריה המתאימה לחלקים, תכן פרטני ושרטוטים לכל החלקים, תכנון הרכבת המוצר והכנת שרטוטי ייצור.

אב טיפוס

ניבנו אבות טיפוס בטכנולוגיית ייצור של חיתוך לייזר והרכבה בברגים.

בדיקות ושינויים

בוצעו בדיקות פונקציונליות של אבות הטיפוס. בוצעו שינויים בשיטת חיבור הדיספנסר אל המתקן.

תיק מוצר

תיק מוצר המכיל הקפאת תצורה וסגירת מודלים תלת ממדיים, הכנת שרטוטי ייצור, סגירת מפרטי חומרי הגלם והוראות הרכבה.

תכנון הייצור

עבור ייצור המוצר נעשה תכנון קו הייצור, הוראות הרכבה ואריזה, עבודה מול ספקי חלקים, לוגיסטיקה.

מערך האיכות

כתיבת נהלי איכות והטמעת הנהלים בקו הייצור. אישור ספקים, ביקורת איכות לחומרי הגלם, בדיקה בתהליך ובדיקה לתוצר הגמור.

ייצור

הקמת קו ייצור, כוח אדם, ניהול הייצור וייצור בפועל של המוצר בסדרות קטנות וייצור סדרתי הכולל הרכבה, אריזה, לוגיסטיקה, ניהול המלאי ואספקה ישירות למפיץ.

שרשרת אספקה

מציאת יצרנים וספקים של חומרי הגלם, בניית תהליך אספקה רציף עלפי תוכנית העבודה, וניהול מערך הלוגיסטיקה של כל התהליך.